• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Nieuwsbericht seminarie

18 januari 2021

Met wederzijds goedvinden zal Dr. P. de Vries (64) zijn werkzaamheden aan het Hersteld Hervormd Seminarie per DV 1 september 2021 afronden.

De Vries ervaart het als toenemende last om zijn werkzaamheden aan de VU en het HHS te verrichten. Als COV hebben wij hier alle begrip voor en wij danken Dr. de Vries hartelijk voor zijn bijdrage aan het seminarie gedurende de afgelopen 16 jaar.

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023