• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meeloopdag Hersteld Hervormd Seminarie

D.V. woensdag 24 april heeft het Hersteld Hervormd Seminarie weer een meeloopdag.

Deze dag is bedoeld voor aankomende studenten en Vwo-scholieren en Hbo-studenten die zich oriënteren op hun vervolgopleiding. Het programma ziet er als volgt uit.

 • 13.30 uur, college over Calvijn, prof. dr. W. van Vlastuin
 • 15.15 uur, informatiebijeenkomst, dr. P.C. Hoek

Dit jaar is gekozen voor een afgeslankte meeloopdag; de keuze voor een wat beperktere opzet hangt samen met de open dag die georganiseerd wordt op D.V. 1 juni.

Belangstellenden voor de Meeloopdag worden vriendelijk verzocht zich vóór D.v. maandag 22 april aan te melden bij de studiecoördinator van het seminarie, dr. P.C. Hoek. Aanmeldingen bij voorkeur per mail: pc.hoek@kpnmail.nl; anders telefonisch: 0187 - 663069.

Na aanmelding ontvangen de deelnemers het programma voor de dag, voorzien van de benodigde adresgegevens en zaalnummers.

We zien ernaar uit u en jullie te ontmoeten. Welkom!

 • © hersteld hervormde kerk 2019