• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meeloopdag

28 april 2016

Na de meeloopdag van april is er in mei een extra mogelijkheid om een dag mee te lopen met het HHS.

Hoewel er een open dag in juni ophanden is, heeft het seminarie op 20 april jl. een meeloopdag belegd. Zij die overwegen om met de opleiding te beginnen, waren zodoende in de gelegenheid om een eerste indruk op te doen. Van de gelegenheid hebben twee deelnemers gebruik gemaakt. Zij hebben colleges apologetiek en moderne kerkgeschiedenis bijgewoond, een korte ontmoeting met onze rector gehad en tijdens de lunch studenten kunnen spreken. We hopen uiteraard dat deze eerste kennismaking “naar meer smaakt”! Voor een derde “meeloper” is op D.V. 11 mei nog een andere gelegenheid geboden; hij was op de dag in april verhinderd.

Overweeg jij de theologieopleiding aan het Hersteld Hervormd Seminarium, gevestigd bij de Vrije Universiteit Amsterdam, te gaan volgen? Of ben je belangstellend, maar heb je nog niet definitief besloten om per 1 september de theologieopleiding aan het Seminarium te gaan volgen? Neem dan contact op met de studiecoördinator van het seminarium: dr. P.C. Hoek,  email pc.hoek@kpnmail.nl; telefoon 0187-663069.
Welkom! 

 • © hersteld hervormde kerk 2023