• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Kandidaten met preekconsent en kandidaten, die beroepbaar gesteld zijn

13 juli 2017

Het eind van het cursusjaar is een mooi moment om terug te kijken. Er is hard gewerkt. 

Verschillende studenten hebben het preekconsent ontvangen en één kandidaat is in de afgelopen periode na de afronding van zijn studie beroepbaar gesteld. Klik hier voor een overzicht.

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023