• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Jonathan Edwardscongres te Leuven

25 mei 2020

Rationaliteit en spiritualiteit bij religieuze ervaringen  - Wereldwijd Jonathan Edwardscongres (23-27 augustus 2021, te Leuven)

I.v.m. het coronavirus is besloten dat de Edwards conferentie een jaar wordt verplaatst: namelijk naar 23-27 augustus 2021 DV.
 
Van 23 tot 27 augustus vindt het “Global Jonathan Edwards Congress 2021” plaats aan de ETF Leuven. Met het thema “Rationality and Spirituality: Retrieving Jonathan Edwards for Understanding Religion and Spirituality in Human Experience Today” wil het congres academische ruimte scheppen voor een multidisciplinaire discussie die gebruik maakt van het robuuste karakter van Edwards’ inzichten in een religieuze ervaring die zowel rationeel als spiritueel is, ten behoeve van de geesteswetenschappen, de kerk en de maatschappij.
Deze discussie zal worden gefaciliteerd door tien keynote sprekers uit vijf verschillende landen, onder wie twee Edwardsexperten van Yale University, Kenneth P. Minkema en Harry (Skip) Stout. De andere sprekers zijn Andreas J. Beck (ETF Leuven, BE), Wim van Vlastuin (VU Universiteit Amsterdam, NL), Crawford Gribben (Queen's University, Belfast, UK), Michael McClenahan (Union Theological College, Belfast, UK), Amanda Porterfield (Florida State University Tallahassee, FL, US), Lisanne D'Andrea-Winslow (University of Northwestern, St. Paul, MN, VS), Adriaan Neele (Puritan Reformed Theological Seminary, Grand Rapids, MI, VS), en Tibor Fabiny (Károli Gáspár Universiteit of the Reformed Church in Hungary, HU). Daarnaast zullen meerdere papers gepresenteerd worden door experten in hun respectievelijke vakgebieden over het onderwerp.

Het Global Jonathan Edwards Congress 2020 wordt georganiseerd door het Jonathan Edwards Center Benelux. Andreas J. Beck (ETF Leuven), Wim van Vlastuin (VU Amsterdam) en Philip J. Fisk (ETF Leuven) vormen het wetenschappelijk comité.

Het vijfdaagse congres vindt plaats aan de ETF Leuven, België. Voor meer informatie en registratie, klik hier.

Jonathan Edwards Center Benelux
In 2011 heeft de ETF Leuven in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam het Jonathan Edwards Center Benelux opgericht, dat verbonden is met het Jonathan Edwards Center van Yale University. Er is een netwerk van Jonathan Edwards Centra in Australië, de Benelux (België, Nederland), Brazilië, Duitsland, Hongarije, Japan, Polen, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk, en in de Verenigde Staten (Midwesten en Westen).
Het Jonathan Edwards Center Benelux heeft haar hoofdvestiging in het ETF Leuven en fungeert als onderzoeks-, onderwijs- en publicatiecentrum voor onderzoek naar Edwards en de geschiedenis van het evangelisch christendom, en om contacten te bouwen met de internationale academische gemeenschap.
Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door het Hersteld Hervormd Seminarium, gevestigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023