• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Inaugurele rede dr. W. van Vlastuin

27 januari 2016

Dr. W. van Vlastuin heeft op 11 september 2015 zijn inaugurele rede uitgesproken. 

Sinds 1 januari 2015 is dr. W. van Vlastuin benoemd tot hoogleraar Theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme. Het is de regel dat men binnen een jaar na aantreden als hoogleraar de zg. inaugurele rede houdt. Deze heeft dr. W. van Vlastuin gehouden op 11 september. De redevoering had als titel 'Een theologie van tevredenheid - de potentie van een puriteins participatiebegrip'. 

Hieronder kunt u iets proeven van de sfeer en de inaugurele rede naluisteren. 

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023