• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Gastcollege prof. dr. B.A. Zuiddam (Tasmania, Australië)

Op D.V. di 17 april a.s. geeft prof. dr. B.A. Zuiddam (Tasmania, Australië) aan het HHS een gastcollege over ‘Het belang van de “prehistorische Jezus” in de Godsbeschouwing van de vroege kerk’.

Prof. Zuiddam, een kenner van de vroege kerk, gaat in deze lezing in op het belijden van de vroege kerk dat Jezus al voor de geschiedenis van de mensheid bestond en dat Hij Schepper van de wereld is. Deze opvatting is uitermate belangrijk voor een christelijke levens- en wereldbeschouwing. Zuiddam zal lijnen trekken naar de belijdenis van Nicea-Constantinopel in de 4e eeuw en naar Calvijn en het concilie van Trente in de 16e eeuw.  Ook gaat hij in op de ‘Christo pantekratoor’-gedachte (Christus als heerser over alles) en de invloed daarvan op vroomheid en wereldbeschouwing.

Het gastcollege, dat ook toegankelijk is voor belangstellenden, vindt plaats van 11:00 – 12:45 in HG-07A37.

Hartelijk welkom bij deze boeiende lezing over een boeiende periode uit de kerkgeschiedenis.

 • © hersteld hervormde kerk 2022