• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

D.v. Woensdag 11 april: Meeloopdag Hersteld Hervormd Seminarie

Overweeg jij om de theologieopleiding aan het Hersteld Hervormd Seminarie, gevestigd bij de Vrije Universiteit Amsterdam, te gaan volgen? 

Dan is dit bericht voor jou van belang. Want op D.v. woensdag 11 april organiseert het Hersteld Hervormd Seminarie weer een meeloopdag.

Deze dag is bedoeld voor aankomende studenten en Vwo-scholieren en Hbo-studenten die zich oriënteren op hun vervolgopleiding. Het programma duurt van 11.00 uur tot 14.30 uur en ziet er als volgt uit.
- 11.00 uur, college Catechetiek, prof. dr. W. van Vlastuin
- 12.45 uur, gezamenlijke lunch
- 13.30 uur, informatiebijeenkomst, dr. P.C. Hoek

Belangstellenden verzoeken wij vriendelijk zich vóór D.v. maandag 9 april aan te melden bij de studiecoördinator van het seminarie, dr. P.C. Hoek. Aanmeldingen bij voorkeur per mail: pc.hoek@kpnmail.nl; anders telefonisch: 0187 - 663069.

Na aanmelding ontvangen de deelnemers het programma voor de dag, voorzien van de benodigde adresgegevens en zaalnummers.

We zien ernaar uit u en jullie te ontmoeten. Welkom!

 • © hersteld hervormde kerk 2022