• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Crisis en hoop: omgang met crisissituaties in christendom, piëtisme en Verlichting

14 september 2020

Vanaf D.V. begin feb. t/m half maart 2021 biedt dr. J. van de Kamp vanuit het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) een keuzevak aan de TUA aan, dat ook openstaat voor HHS-studenten en andere geïnteresseerden.

De coronacrisis riep de vraag op hoe we deze als christenen moeten duiden en ermee om moeten gaan. Dergelijke situaties kwamen in het verleden vaker voor. De vraag welke verklaringen christenen voor crisissituaties, zoals pandemieën, gaven en de manier waarop zij ermee omgingen hangen waarschijnlijk deels af van de stroming binnen het christendom waartoe zij behoorden. Bovendien zijn de duiding en omgang van rampen door de Verlichting mogelijk deels verschoven: van een theologische naar een meer natuurkundige verklaring en van een theologische reactie (bijv. oproep tot bekering) naar meer technische/bestuurlijke maatregelen. Tijdens dit vak onderzoeken we hoe deze ontwikkelingen in diverse contexten verliepen.
Voor meer informatie, zie p. 111 en 112 van de studiegids van TUA.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022