• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Consent terugkeer tot het ambt dr. P.C. Hoek

10 mei 2021

Het breed moderamen heeft in zijn vergadering van 6 mei consent voor de terugkeer tot het ambt verleend aan dr. P. C. Hoek, krachtens Ord. 3-15-1.

Ds. Hoek heeft het verlangen uitgesproken om in een gemeente te mogen arbeiden. Hij blijft overigens voor vijftig procent als docent verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie.

 • © hersteld hervormde kerk 2023