• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Bericht van de commissie toelating

16 november 2018

De commissie toelating heeft op 15 november een kandidaat toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld.

Het betreft de volgende kandidaat: 

Kand. T.A. Bakker te Katwijk 

 • © hersteld hervormde kerk 2019