• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Bericht van de commissie toelating

11 december 2017

De commissie toelating heeft drie kandidaten toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld.

Het betreft de volgende kandidaten:

kand. K. den Boer, Grafhorst
kand. W.F. 't Hart, Leiderdorp
kand. A.I. Kazen, Papendrecht

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2019