• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Bericht van commissie toelating

12 februari 2021

Toegelaten tot de evangeliebediening en beroepbaargesteld en preekbevoegdheid verleend.

Per 12 februari 2021 is toegelaten tot de evangeliebediening en beroepbaar gesteld: 

> Kand. V.S. van der Meer, Oud-Alblas
> Kand. A.S. Middelkoop, Terwolde

Per 12 februari 2021 is preekbevoegdheid verleend aan: 

> Kand. D.A. Pater, Veenendaal

 • © hersteld hervormde kerk 2021