• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Bericht van commissie toelating

09 april 2021

Toegelaten tot de evangeliebediening en beroepbaargesteld en preekbevoegdheid verleend.

Per 9 april 2021 is toegelaten tot de evangeliebediening en beroepbaar gesteld:
> Kand. P.J.T. van den Herik, Staphorst

Per 9 april 2021 is preekbevoegdheid verleend aan:
> Kand. H. van de Beek, Oosterwolde
> Kand. A. van Duijn, Katwijk aan Zee

 • © hersteld hervormde kerk 2021