• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Bericht van commissie toelating

04 juni 2020

Per 4 juni jl. zijn twee kandidaten toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld en is er aan een student preekbevoegdheid verleend. 

Per 4 juni 2020 is toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld:
> Kand. L.G. de Deugd te Stellendam
> Kand. A.J. Speksnijder te Ouderkerk a/d IJssel

Per 4 juni 2020 is preekbevoegdheid verleend aan:
> Kand. M.S. Roos te ’t Harde

 • © hersteld hervormde kerk 2022