• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Bericht commissie toelating

09 september 2019

De commissie toelating heeft op 6 september een kandidaat toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld:  

Het betreft de volgende kandidaat: 

Kand. J.W. Bonenberg, Soest

 • © hersteld hervormde kerk 2020