• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Bericht commissie toelating

27 mei 2019

Lees hier het actuele nieuws van de commissie toelating.

Per 25 mei 2019 is preekbevoegdheid verleend aan: 

Kand. P.J.T. van den Herik te Opheusden
Kand. A.S. Middelkoop te Terwolde

 • © hersteld hervormde kerk 2019