• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Aankondiging winterconferentie 2020

D.V. 2 en 3 januari 2020 vindt de 14e tweedaagse winterconferentie plaats. Het thema van de conferentie is ‘new Calvinism’.

De conferentie heeft een tweeledig doel. Allereerst zal het een moment van bezinning zijn, vooral op het terrein van theologische en geestelijke vorming. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek.

Tijdens de conferentie zullen drie lezingen gehouden worden:

 • Upcoming and history of New Calvinism |Pastor C. Hand
 • John Piper | dr. P. de Vries
 • Een kritische evaluatie van het New Calvinism | Ds. M.K. de Wilde

De opening is in handen van ds. D.J. Diepenbroek en ds. J. Koppelaar zal het pastoraal slotwoord verzorgen.

Alle studenten, kandidaten en beginnende predikanten worden hiervoor van harte uitgenodigd.  De winterconferentie wordt gehouden in conferentieoord 'Mennorode' te Elspeet.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022