• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Aankondiging winterconferentie 2018

Op D.V. 3 en 4 januari 2019 vindt de 13e tweedaagse winterconferentie plaats. Deze keer zijn de lezingen gegroepeerd rond het thema ‘Evangelisatie, een boodschap voor de wereld’.

De conferentie heeft een tweeledig doel. Allereerst zal het een moment van bezinning zijn, vooral op het terrein van theologische en geestelijke vorming. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek.

Tijdens de conferentie zullen drie lezingen gehouden worden:

 • Belijning op de weg – Over theologie van zending (dr. J.H. van Doleweerd)
 • De scheidsmuur afgebroken – Kerk in de grote stad (ds. C.H. Legemaate)
 • We zijn in de wereld, maar ook voor de wereld (dr. M. Visser)

De opening is in handen van ds. P. den Ouden en ds. K. ten Klooster zal het pastoraal slotwoord verzorgen.

Alle studenten, kandidaten en beginnende predikanten worden hiervoor van harte uitgenodigd.  De winterconferentie wordt gehouden in conferentieoord 'Mennorode' te Elspeet.

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023