• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Aankondiging winterconferentie 2018

01 december 2017

Op D.V. 4 en 5 januari 2018 vindt de winterconferentie plaats. Deze keer zijn de lezingen gegroepeerd rond het thema ‘Geloof en wetenschap/evolutie’.

De Conferentie heeft een tweeledig doel.. Allereerst zal het een moment van bezinning zijn, vooral op het terrein van theologische en geestelijke vorming. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek.

Tijdens de Conferentie zullen drie lezingen gehouden worden:
- Geloof en wetenschap: een spannende relatie (prof. dr. M.J. de Vries)
- De betekenis en boodschap van Genesis 1-4 (dr. P. de Vries)
- Evolutie: het bewijs, het gevolg en het geding (prof. dr. W. de Vries)

De opening is in handen van ds. P. den Ouden en ds. C. Gielen zal het pastoraal slotwoord verzorgen.

Alle studenten, kandidaten en beginnende predikanten worden hiervoor van harte uitgenodigd. Zij kunnen hun deelnamegegevens uiterlijk D.V. woensdag 13 december 2017 doorgeven aan het kerkelijk bureau door een e-mail te sturen naar skool@hhk.nl. De winterconferentie wordt gehouden in conferentieoord 'Mennorode' te Elspeet.

 • © hersteld hervormde kerk 2022