• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Aankondiging winterconferentie 2017

05 december 2016

Op D.V. 5 en 6 januari 2017 vindt de winterconferentie plaats. Deze keer staat het thema ‘Hervormd’ centraal.

Het doel van de Conferentie is tweeledig. Allereerst zal het een moment van bezinning zijn, vooral op het terrein van theologische en geestelijke vorming. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek.

Tijdens de Conferentie zullen drie lezingen gehouden worden: ‘Hervormd zijn in het verleden’ (door dr. B.J. Spruyt), ‘Hervormd gebleven voorbij 2004, wat betekent dat in prediking en pastoraat?’ (door ds. C.J.P. van der Bas) en ‘Het HHS; belijdenis en beleid’ (door prof. dr. W. van Vlastuin). De opening is in handen van ds. P. den Ouden en ds. H. Zweistra zal het pastoraal slotwoord verzorgen.

Alle studenten en beginnende predikanten worden hiervoor van harte uitgenodigd. Zij kunnen hun deelnamegegevens uiterlijk D.V. zaterdag 10 december 2016 doorgeven aan het kerkelijk bureau door een e-mail te sturen naar skool@hersteldhervormdekerk.nl.  De winterconferentie wordt gehouden in conferentieoord 'Mennorode' te Elspeet.

 • © hersteld hervormde kerk 2023