• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Aankondiging winterconferentie 2015

03 februari 2014

Op D.V. 8 en 9 januari 2015 staat de winterconferentie gepland. Reserveer deze data alvast in uw agenda!

Alle studenten en beginnende predikanten worden hiervoor van harte uitgenodigd. De winterconferentie wordt gehouden in het prachtige conferentieoord 'Mennorode' in Elspeet.

 • © hersteld hervormde kerk 2022