• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Inschrijven

Wie de predikantsopleiding van de Hersteld Hervormde Kerk wil volgen, dient zich in te schrijven als student bij de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit en te kiezen voor het zogenaamde HHK-traject.
Aankomende studenten die lid zijn van een Hersteld Hervormde Gemeente dienen zich daarnaast óók te laten inschrijven in het Kerkelijk Album. Dit geldt ook voor studenten die zich niet richten op het ambt of daarover nog onzeker zijn. Het is aan te raden zich geruime tijd vóór aanvang van het academisch jaar te melden bij de secretaris van de Commissie Toelating. Na een gesprek met deze Commissie te hebben gehad, kan dan de inschrijving in het Kerkelijk Album plaats vinden. Voor deze inschrijving is ook een attest vereist van de kerkenraad van de gemeente waartoe men behoort (zie ook bij paragraaf 18: Commissie Toelating).
Studenten die van de kerkelijke opleiding gebruik willen maken maar geen lid van de Hersteld Hervormde Kerk zijn, dienen zich te laten inschrijven in een apart register dat beheerd wordt door de studiecoördinator. Dit kan op afspraak gebeuren.

 • © hersteld hervormde kerk 2021