• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Winterconferentie 2017

19 januari 2017

Op 5 en 6 januari 2017 vond de winterconferentie plaats rondom het thema Hervormd. Ruim 60 studenten, kandidaten en beginnende predikanten bezochten de conferentie die in Mennorode te Elspeet gehouden werd.

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: