• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Preekoefening - Veenendaal

Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

19 jun2019

Komend winterseizoen bent u van hartelijk welkom het eerste deel van de preekoefening bij te wonen (van 19.00 tot 20.00 uur); alle aanwezigen krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op de preekoefening. Het tweede deel van zo’n avond is een besloten vergadering, waarin studenten met elkaar verder spreken over de preek. Voor meer info over het verloop van een preekoefening, kunt u hier klikken.

In onderstaande tabel is te zien wanneer, waar, welke student voor hoopt te gaan.

D.V. 19 juni 2019

Veenendaal

Martijn van Genderen


 

 • © hersteld hervormde kerk 2020