• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Preekoefening - Soest

Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

16 okt2019

Komend winterseizoen bent u op 8 data hartelijk welkom het eerste deel van zo’n preekoefening bij te wonen (van 19.00 tot 20.00 uur); alle aanwezigen krijgen de gelegenheid hun reactie te geven op de preekoefening. Het tweede deel van zo’n avond is een besloten vergadering, waarin studenten met elkaar verder spreken over de preek. Voor meer info over het verloop van een preekoefening, kunt u hier klikken. 

In onderstaande tabel is te zien wanneer, waar, welke student voor hoopt te gaan. Zodra de gegevens van het tweede deel van het seizoen bekend zijn, zullen deze in het rooster ingevuld worden.

D.V. 16 oktober 2019

Ichthuskerk te Soest

Rik van de Beek

D.V. 13 november 2019

Ichthuskerk te Soest

Adrianus van Manen

D.V. 11 december 2019

Ichthuskerk te Soest

Alexander den Hartog

D.V. 22 januari 2020

 

 

D.V. 19 februari 2020

 

 

D.V. 25 maart 2020

 

 

D.V. 22 april 2020

 

 


 

 • © hersteld hervormde kerk 2020