• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Openbaar college: christelijk postmodernisme in ons huwelijk

In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief. 

13 sep2019

In de lezingenserie over het christelijk postmodernisme hoopt dr. R van Kooten hierover op 13 september te spreken in het kader van het huwelijk, prof. dr. W. van Vlastuin op 27 september in het kader van de theologie en dr. B.J. Spruyt op 11 oktober in het kader van ons publieke leven.  De avonden starten om 19.45u in het gebouw van Driestar educatief te Gouda.

Christelijk postmodernisme in ons huwelijk
Het postmodernisme vinden we niet alleen in de seculiere literatuur. De postmodernistische geest doorademt heel het maatschappelijke leven. Ook kerkmensen ademen deze in. Het houdt in dat kerkmensen minder oog hebben voor regels uit de Bijbel. Het gaat meer en meer om de beleving, om hoe je het ‘voelt’. Dit raakt ook alle aspecten van het zevende gebod. Op deze avond lopen wij de diverse aspecten na: hoe ziet de moderne cultuur dit gebod, maar wat is en blijft het heilzame van Gods gebod?

Voor meer informatie over prijs en opgave, klik hier.
 

 • © hersteld hervormde kerk 2019