• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Openbaar college: christelijk postmodernisme in onze theologie

In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief. 

27 sep2019

In de lezingenserie over het christelijk postmodernisme hoopt dr. R van Kooten hierover op 13 september te spreken in het kader van het huwelijk, prof. dr. W. van Vlastuin op 27 september in het kader van de theologie en dr. B.J. Spruyt op 11 oktober in het kader van ons publieke leven.  De avonden starten om 19.45u in het gebouw van Driestar educatief te Gouda.

Christelijk postmodernisme in onze theologie‚Äč
Postmodernisme hangt in de lucht en dringt onze haarvaten binnen. Daarom is het niet verwonderlijk dat we onze cultuur ook in onze theologie en beleving herkennen. Postmoderne cultuur heeft zijn weerslag op onze omgang met de Bijbel, de kerk, onze hermeneutiek en onze visie op gender en seksualiteit. Het kan ook betekenen dat we ingrediënten uit het jodendom in onze christelijke religie opnemen of de doop van kinderen betwijfelen. Het betekent ook dat we meer oog hebben voor beleving en minder voor rationele dogma’s. Op deze avond onderzoeken we hoe het christelijk geloof zich verhoudt tot de postmoderne cultuur: waar kunnen we ons positief tot onze cultuur verhouden en waar biedt het christelijk geloof een kritisch tegenover?

Voor meer informatie over prijs en opgave, klik hier.

 • © hersteld hervormde kerk 2019