• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Openbaar college: christelijk postmodernisme in ons publieke leven

In september en oktober is er weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief.  

11 okt2019
In de lezingenserie over het christelijk postmodernisme hoopt dr. R van Kooten hierover op 13 september te spreken in het kader van het huwelijk, prof. dr. W. van Vlastuin op 27 september in het kader van de theologie en dr. B.J. Spruyt op 11 oktober in het kader van ons publieke leven.  De avonden starten om 19.45u in het gebouw van Driestar educatief te Gouda.
 
Christelijk postmodernisme in ons publieke leven
Postmodernisme in het publieke leven manifesteert zich onder andere in moreel relativisme en cultureel relativisme. Dat laatste heeft mede de basis gelegd voor het ideaal van de multiculturele samenleving. In deze lezing gaan we in op de achtergronden van dit relativisme, maar ook op de vraag in welke gedaanten het zich manifesteert en welke houding christenen ertegenover moeten innemen. Ook behandelen we de vraag in hoeverre we zelf inmiddels ook al door (een zekere mate van) relativisme zijn aangetast.

 

Voor meer informatie over prijs en opgave, klik hier.
 • © hersteld hervormde kerk 2019