Predikantstraktementen en tabellen 2018

Door de commissie toezicht en financiën en het georganiseerd overleg is gesproken over de aanpassing van de predikantstraktementen en de vergoeding voor de preekbeurten voor 2018. Naar aanleiding hiervan heeft het breed moderamen de predikantstraktementen verhoogd met 2%, en is de vergoeding voor preekbeurten gehandhaafd op € 105. Het aangepaste aanhangsel bij de predikantstraktementen voor 2018 en de nieuwe tabelbedragen worden in december aan de kerkvoogdijen en predikanten toegezonden.

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit