Jongemannendag 2018

15 mei 2018

De jongemannendag is een intitiatief van de Hersteld Hervormde Mannenbond.

De jongemannendag 2018 staat in het teken van ‘Schepping en herschepping.’ Dit jaar staat de jonge mannendag gepland voor D.V. zaterdag 2 juni van 10.00-12.00 uur in Kesteren. Prof. Dr. W. van Vlastuin hoopt te spreken over de schepping, waar hij tevens in gaat op actuele discussies rondom dit onderwerp. Ds. K.J. Kaptein spreekt over de herschepping, waarbij hij lijnen trekt die zowel een persoonlijk karakter hebben, als de volle werkelijkheid van de schepping betreffen.

Deze werkelijkheid is gemaakt door de Heere, als Schepper van hemel en aarde. Genesis geeft hier een verslag van, waarin we Gods machtige scheppingswerk zien ontvouwen. Door de zondeval verloor de mens de staat van rechtvaardigheid ten opzichte van de Heere. Christus kwam echter Zijn schepping binnen om Zichzelf te geven tot verzoening voor de zonden. Zowel heilsordelijk als heilshistorisch mogen we daarom uitzien naar herschepping. Dit geldt heilsordelijk voor het persoonlijke leven; waar de Heere de mens herstelt naar Zijn beeld. Heilshistorisch biedt het verlossingswerk perspectief op de nieuwe hemel en aarde. De volle werkelijkheid zal herschapen worden.

Programma:
-    9:30   Ontvangst
-  10:00   Opening van de bijeenkomst.
-  10:15   Lezing Prof. Dr. W. van Vlastuin.
-  10:50   Lezing Ds. K.J. Kaptein.
-  11:15   Pauze.  (mogelijkheid tot vragen te stellen op papier)
-  11:35   Beantwoording vragen.
-  12:00   Maaltijd.
-  12:30   +/- Einde bijeenkomst.

Aanmelden voor deze dag? kvandenherik@solcon.nl

Bekijk  hier  de foto's van de jongemannendag in 2017.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit