Dagelijks Woord

Advies anderhalve-meter-jeugdwerk

27 mei 2020

Binnen de verschillende kerkverbanden wordt nagedacht over wat de regelgeving vanuit de overheid betekent voor het kerkelijke leven.

Vanuit verschillende deputaatschappen of commissies worden protocollen opgesteld. De jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW, JBGG en LCJ en de Hervormde Bond van Zondagscholen zullen in de komende tijd gezamenlijk verkennen wat de regelgeving betekent voor catechese en jeugdwerk. De adviezen worden opgesteld in overleg met dhr. P. Schalk (betrokken bij het overleg met het ministerie) en worden via de websites van de verschillende organisaties gedeeld.

Advies voor het anderhalve-meter-jeugdwerk

Update 26 mei 2020

Vanaf D.V. 1 juni mogen er erediensten plaatsvinden met een samenstelling van maximaal 30 personen per kerkgebouw (zie protocollen die opgesteld zijn door de verschillende kerken m.b.t. de eredienst). Wanneer de maatregelen positief uitwerken, kan het maximaal aantal personen per kerkgebouw op D.V. 1 juli uitgebreid worden naar 100. Het is op dit moment nog onzeker hoe verdere verruiming zal plaatsvinden.

De vraag dient zich aan wat dit betekent voor het kerkelijke jeugdwerk op de korte termijn. Verschillende verenigingen of plaatselijke gemeenten denken na om het abrupt afgebroken jeugdwerkseizoen op een goede manier af te sluiten.

Korte termijn

Op dit moment is er door de overheid nog geen uitspraak gedaan over het kerkelijke jeugdwerk. Vanuit het ministerie wordt er nagedacht hoe dit toch vorm kan krijgen. Uitspraken hierover worden in de loop van de maand juni verwacht. Zodra hier meer over bekend wordt, zullen de verschillende organisaties hierover berichten.

Een aantal verschillen met de versoepelingen m.b.t. de eredienst zijn:

> Tijdens een kerkdienst zit iedereen op een en dezelfde plaats. Verplaatsingen moeten tot een minimum worden beperkt. In het jeugdwerk is dit niet (of lastiger) te realiseren.

> Jeugdwerk is per definitie een sociaal gebeuren. Ontmoeting, gesprek en gezelligheid zijn een essentieel onderdeel van het jeugdwerk. Binnen de protocollen voor de eredienst ligt dit anders.

Ook wordt regelmatig de vergelijking met het onderwijs gemaakt. Nu het onderwijs weer begint op te starten, denken leidinggevenden dat ook jeugdverenigingen weer mogen starten. Deze vergelijking mag echter niet gemaakt worden. Binnen het onderwijs gelden zeer strikte maatregelen. Binnen de door de overheid gestelde kaders mag er onderwijs gegeven worden. Deze kaders zijn nog niet opgesteld voor kerkelijk jeugdwerk.

Aangezien er op dit moment nog veel onduidelijk is, moeten we voorzichtig zijn om toch fysieke bijeenkomsten te organiseren. Wanneer er, onverhoopt, toch besmettingen plaatsvinden (zie nieuwsberichten over Frankfurt) tijdens een bijeenkomst is de imagoschade voor de kerk (en daarmee voor Gods Koninkrijk) groot en bestaat de kans dat versoepelingen worden teruggedraaid. Elke gemeente heeft hierin dus een grote verantwoordelijkheid

Advies

Wanneer we bovenstaande overzien, adviseren wij:

> Om terughoudend te zijn in het organiseren van fysieke bijeenkomsten.

> Om te blijven investeren in contact met jongeren. Probeer dit contact online vorm te geven.

Op dit moment is het lastig om een advies te geven voor de opstart van het nieuwe seizoen in september. We volgen hierin de ontwikkelingen op de voet en zullen binnen twee weken met aanvullende adviezen komen.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit