Meer over Publicaties

Ledeninformatieblad

In december 2009 is de eerste uitgave van het 'Ledeninformatieblad' van de Hersteld Hervormde Kerk verschenen. Dit is een uitgave die verschijnt onder verantwoordelijkheid van het breed moderamen van de generale synode en die bedoeld is om de leden van de kerk te informeren over het werk dat in en vanuit de kerk geschiedt.

Het ligt in de bedoeling dat het Ledeninformatieblad vier keer per jaar gratis onder de leden wordt verspreid. De diverse commissies, alsook de onlangs opgerichte Hersteld Hervormde Vrouwenbond hebben op deze wijze de mogelijkheid hun werk breder onder de aandacht van kerk en gemeente te brengen.

Jaargang 9 (2018)
nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4

Jaargang 10
nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4

Jaargang 11
nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4

Jaargang 12
nummer 1

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit