Kerk en veiligheid

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft eind 2016 een bijeenkomst gehouden over de terroristische dreiging in Nederland. Tijdens deze bijeenkomst is ook een factsheet over Kerk en Veiligheid gepresenteerd. Kerkenraden en kerkvoogdijen zijn hier destijds door middel van een brief over geïnformeerd.

Voor kerkelijke gemeenten is het van groot belang dat zij zich bewust zijn van de huidige gevaren en daar voorzorgsmaatregelen tegen nemen. Een ontruimings- en calamiteitenplan alléén is niet genoeg. Een veiligheidsplan waarin risico’s en bedreigingen zijn uitgewerkt is een absolute vereiste! De factsheet van het CIO kan daarbij behulpzaam zijn. Informatie over dit onderwerp en de factsheet zijn te vinden op de website.

 

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit