Dagelijks Woord

Meer over Kerkplein

Werkgroep homoseksualiteit

De generale synode van de Herstelde Hervormde Kerk stelde op 22 november 2019 het rapport ‘Een Bijbelse bezinning op homoseksualiteit’ vast.  Voor vragen en nadere informatie kan contact opgenomen worden met de werkgroep homoseksualiteit (werkgroephomoseksualiteit@hhk.nl).

Rapport 'Een Bijbelse bezinning op homoseksualiteit' (PDF)

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit