hhk » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief kerkvoogdijen

Geachte kerkvoogden,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief kerkvoogdijen van 2016.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Hoogachtend, de redactie

 
 
 

VERGADERDATA CTF

De volgende vergaderdata van de commissie toezicht en financiën zijn op D.V. 10 mei, 14 juni, 14 september, 26 oktober en 14 december.
Voor zowel de adviesaanvragen als de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring geldt dat deze twee weken voor de vergaderdatum door de commissie toezicht en financiën ontvangen moet zijn. 

 
 
nieuws  

Kerkvoogdijbijeenkomst zaterdag 9 april

Op D.V. zaterdag 9 april wordt er een landelijke kerkvoogdijbijeenkomst gehouden in het kerkgebouw ‘De Fontein’ van de Hersteld Hervormde gemeente te Kesteren, Overste J.M. Kolffstraat 1.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

ANBI en RSIN

In het kader van de ANBI publicatieplicht ontvingen we op 1 december vorig jaar van de laatste gemeenten de benodigde ANBI informatie. En dat was precies de laatste dag waarop de ANBI informatie bij het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) aangeleverd kon worden.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Preekbeurtvergoeding per 1-1-2016 verhoogd

We ontvingen bericht dat de verhoging van de preekbeurtvergoeding nog niet door iedere gemeente correct toegepast wordt. Hierbij een herinnering dat met ingang van 1 januari 2016 de preekbeurtenvergoeding verhoogd is van € 100 naar € 105.

  Lees verder »
 
 
 
nieuws  

Sparen - stichting Financieringsfonds

Kerkvoogdijen en Diaconieën die voor langere termijn liquide middelen beschikbaar hebben, willen we wijzen op de (variabele) rente die het Financieringsfonds van onze kerk op dit moment vergoedt.

  Lees verder »
 
 
 
nieuws  

Besluit rijks subsidiëring instandhouding monumenten (Brim)

Het volgende is belangrijk voor beheerders van kerken die op de Rijkslijst van beschermde kerken staan!
Zoals wellicht bij u bekent is kan tot en met 31 maart 2016 kunnen... 

  Lees verder »
 
 
 
nieuws  

Website responsive

De website van de HHK is sinds enkele maanden responsive. Een responsive website past zich aan aan het scherm waarmee de bezoeker de website bekijkt. 

  Lees verder »
 
 
 
nieuws  

Informatie voor kerkvoogden op website          

In de afgelopen jaren zijn in de nieuwsbieven onderwerpen aan de orde gesteld die nog steeds actueel zijn. Momenteel wordt er aan gewerkt om deze artikelen en onderwerpen te inventariseren en waar nodig te actualiseren. 

  Lees verder »
 
       
 
nieuws  

BTW voor kerken          

Kerken ontvangen hun inkomsten voornamelijk uit giften, collecten en legaten. Die inkomsten zijn niet belast voor de BTW. Een kerk verricht in het algemeen ook geen activiteiten in het economisch/commerciële verkeer. 

 
     
 

VEILIGHEID - KERK

Iedere Hersteld Hervormde Gemeente is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers, de vrijwilligers en de medewerkers in de kerkelijke...

  Lees verder »
 

PDF documenten

Een van de voorwaarden voor het langdurig digitaal archiveren van documenten is dat ze zijn opgeslagen in een standaardformaat.

  Lees verder »
 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden