hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

Het nieuwe jaar is alweer twee maanden oud. Wij hopen dat 2019 ook in diaconaal opzicht voor u een gezegend jaar mag worden. Hierbij weer wat nuttige informatie over het diaconaat.

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie 

 
 

BROCHURE ‘OP BEZOEK’ – RICHTLIJNEN VOOR DIACONAAL BEZOEK

Het bezoeken van gemeenteleden is een belangrijke taak van diakenen. Tegelijkertijd wordt het niet altijd als gemakkelijk ervaren. En kom je als diaken in contact met gemeenteleden die mogelijk diaconale ondersteuning nodig hebben? In de brochure ‘Op bezoek’, die kort geleden door de GDC is uitgegeven, wordt een aantal suggesties gedaan. Via de mail is deze brochure verzonden, maar ook in te zien op de website. Daar is nog meer bruikbare informatie te vinden voor de diaconale bezoeken, zoals de brochure Richtlijnen voor het geven van financiële ondersteuning aan gemeenteleden, Voorbeelddocument voor het bijhouden van hulpvragen van gemeenteleden, Voorbeeldverklaring voor toestemming van gegevensdeling en protocol financiële ondersteuning theologiestudenten.

 
 

Onderzoek verslavingszorg

Enige tijd geleden ontving u via de mail het verzoek om mee te doen met het onderzoek verslavingszorg. Onderaan bijlage 2 staat dat de uiterste datum 13-02 is, dat moet 14-03 zijn. Tot die datum kan men nog aan het onderzoek meedoen. Kort geleden is via de e-mail een herinnering aan dit onderzoek verstuurd. We hopen op een goede respons vanuit onze kerk. Meer informatie treft u op de website.

 
 

LANDELIJKE ACTIE: DIACONAAT VOOR EN DOOR JONGEREN

Bij de landelijke actie ‘Wie goed doet, goed ontmoet’, diaconaat voor en door jongeren, die de HHJO in samenwerking met de generale diaconale commissie (GDC) en met stichting Ontmoeting in 2018 en 2019 organiseert, worden niet alleen de jongeren uitgenodigd om mee te doen, maar ook de diakenen. In verschillende gemeenten heeft de leiding van de jeugdvereniging al contact opgenomen met de diaconie om samen na te denken over hoe de jongeren uit de gemeente betrokken kunnen worden bij het diaconaat. Als die contacten nog niet gelegd zijn, is het goed dat de diakenen zelf contact zoeken met de leidinggevenden.

 
 

Overzicht gesteunde diaconale projecten

In 2018 verleende de generale diaconale commissie ondersteuning bij een aantal (natuur)rampen met behulp van opbrengsten uit de collecten van het Noodhulp- en Rampenfonds en Diaconale projecten Malawi. Voor het uitvoeren van de projecten werd er samengewerkt met Woord en Daad, ZOA, RPC en het christelijk noodhulpcluster (Woord en Daad), Onlangs keurde de GDC een project goed waarbij er zoete aardappels gepoot worden, zodat kerkleden van de RPC over voldoende voedsel beschikken. Klik hier om het overzicht met gesteunde projecten te openen.

 
 

Visitatiebezoek Malawi

Diaken H. Smits, diaken E.T. Draaijer en ds. J. Joppe hopen namens de GDC eind maart weer een visitatiebezoek aan Malawi te brengen. Het is de bedoeling dat enkele locaties bezocht worden waar voedseluitdelingen hebben plaatsgevonden en waar landbouwprojecten zijn opgestart die door de GDC worden bekostigd. Meer informatie vindt u binnenkomt op de website.

 

Ter overdenking 

Die zijn naaste veracht, zondigt; maar die zich der nederigen ontfermt, die is welgelukzalig. (Spreuken 14: 21).

 

Mededeling

Op 31 augustus 2018 moesten we afscheid nemen van Mirjam de Vries omdat zij een andere baan had gevonden. De afgelopen jaren heeft zij als ambtelijk secretaris een paar dagen in de week voor de GDC gewerkt. Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe beleidsmedewerker (voor 0,4 fte). Half januari zijn we gestart  met de wervingsprocedure. We hopen spoedig iemand gevonden te hebben die ons als GDC naast de medewerkers van het kerkelijk bureau kan bijstaan bij het vele werk.

 

Agenda (D.V.)

Toerustingsdagen

Als GDC zijn we al druk bezig met het voorbereiden van de jaarlijkse toerustingsdagen voor diakenen. Het zal dit jaar gaan over de verslavingsproblematiek. In het ledeninformatieblad ‘Zicht op de Kerk’ wat deze maand verschijnt, nemen we alvast een voorschot. Meer informatie volgt. Noteer alvast de datum die bij u past in uw agenda en geef het door aan uw mede-diakenen. Deze leerzame bijeenkomst mag u niet missen.

- Zaterdag 7 september 2019 te Oud-Beijerland, het kerkgebouw Anathoth aan de Maseratilaan 1. - Zaterdag 14 september 2019 te Elspeet, het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente aan de Vierhouterweg 45.

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden