hhk » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief kerkvoogdijen

Geachte kerkvoogden,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief kerkvoogdijen van 2018.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Wilt u deze nieuwsbrief ook doorsturen naar de overige leden van de kerkvoogdij en andere belanghebbenden?

Hoogachtend, de redactie

 
 
 

VERGADERDATA CTF

De volgende vergaderdata van de commissie toezicht en financiën zijn op D.V. 4 april, 8 mei, 26 juni, 11 september, 16 oktober en 4 december 2018.
Voor zowel de adviesaanvragen als de aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring geldt dat deze twee weken voor de vergaderdatum door de commissie toezicht en financiën ontvangen moet zijn. 

 
 
nieuws  

ANBI controle

De ANBI gegevens van uw gemeente of annexe instelling (bv. stichting vermogensbeheer) staan gepubliceerd op het internet. Het unieke internetadres (URL) dat verwijst naar de plaats waar deze gegevens op het internet gepubliceerd staan, is opgenomen in het ANBI register van de Belastingdienst.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Verantwoordelijkheid collectedoelen

Regelmatig krijgen we op het kerkelijk bureau de vraag onder wiens verantwoordelijkheid de bestemming van bepaalde collectedoelen valt. Jeugdwerk, evangelisatie, vakantiebijbelweek, zending, etc. is een taak en verantwoordelijkheid van de gemeente, ook de financiële kant hiervan. 

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Vrijwilligerswerk, risico’s en aansprakelijkheid

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een vrijwilliger van een kerk letselschade opliep. De Hoge Raad oordeelde dat de kerk hierbij op dezelfde manier aansprakelijk is als wanneer de vrijwilliger een dienstbetrekking had.

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Instandhoudingssubsidie 2018 aanvragen

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Lees verder »
 
 

 

 

Nieuwe privacywetgeving (AVG)

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei 2018 zal deze wet vervangen worden door een in heel Europa geldende verordening: een Europese wet die direct van toepassing is in alle landen van de Europese Unie, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  Lees verder »
 
 
 

Teruggaaf energiebelasting

De periode voor de jaarafrekening van de energierekening is weer aangebroken. Vergeet niet om teruggaaf van de energiebelasting aan te vragen. Een kleine moeite die veel geld op kan leveren!

  Lees verder »
 
 
nieuws  

Kerkvoogdijbijeenkomst 2018     

Namens de commissie toezicht en financiën wordt u hartelijk uitgenodigd voor de kerkvoogdijbijeenkomst op D.V. zaterdag 7 april 2018 in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouderkerk aan den IJssel, Abelenlaan  41, Ouderkerk aan den IJssel.

  Lees verder »
 
 
 

Draaginsignes 

Wanneer u bij een jubileum of afscheid van een vrijwilliger uw waardering wilt laten blijken, dan kan dat door middel van het uitreiken van een draaginsigne met gekalligrafeerde oorkonde. Via het kerkelijk bureau kunnen verschillende insignes besteld worden, zowel voor dames als voor heren. 

 
 
 

Advies bij verlenging hypothecaire geldleningen op rentevervaldatum

De Stichting Financieringsfonds van onze kerk (SFH) krijgt regelmatig het verzoek om mee te denken wanneer de rentevast termijn van een afgesloten lening met hypotheek op de pastorie of kerk komt te vervallen.

  Lees verder »
 
 
 

NIEUWE RENTEPERCENTAGES SFH  

Plaatselijke gemeenten en diaconieën van onze kerk kunnen gelden die voor langere tijd niet nodig zijn inleggen in het Financieringsfonds. Hiermee kunnen gemeenten geholpen worden die een lening nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de bouw van een kerk. 

  Lees verder »
 
 
 

Kerkenbeurs

Op D.V. 23 en 24 maart en 6 en 7 april wordt de kerkenbeurs gehouden. De Kerkenbeurs is een facilitaire vakbeurs voor kerken en kerkbeheerders. Toegangskaarten kosten aan de kassa € 8,00 maar een gratis entreebewijs kan aangevraagd worden via de uitnodiging van Restment B.V. Voor meer informatie over de beurs zie: www.kerkenbeurs.nl.

 
 
 

Informatie voor kerkvoogden online!

In de afgelopen jaren zijn door de redactie van de nieuwsbrief voor kerkvoogden veel onderwerpen die betrekking hebben op het beheer van de gelden en goederen nader uitgewerkt en beschreven. Al deze artikelen en onderwerpen zijn geïnventariseerd en waar nodig geactualiseerd en staan online op de website van de HHK. .

  Lees verder »
 
 

 

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden