hhk diaconaat » direct naar de website
 
banner
 

Nieuwsbrief 

Geachte diaken, diaconaal betrokkene, 

In deze nieuwsbrief blikken wij  terug op de gehouden toerustingsdagen en informeren wij over noodhulpprojecten waar de GDC bij betrokken is. In onze gedachten en gebeden zijn wij bij de slachtoffers van de rampen in het Caraïbisch gebied, Mexico, Sint Maarten, Sierra Leone en Azië. Met het gebed: ‘Heere, ontferm U over een wereld in nood’. 

 

Met vriendelijke groeten,

Generale diaconale commissie 

 
 

Terugblik toerustingsdagen: samen zorgen dat identiteitsgebonden zorg beschikbaar blijft

Zo’n 140 ambtsdragers waren aanwezig bij de toerustingsbijeenkomst in Oud-Beijerland of Elspeet. Thema van de bijeenkomsten was hoe een diaconie eraan kan bijdragen dat gemeenteleden toegang blijven houden tot christelijke hulpverlening. Door de wijziging in de samenwerking met De Vluchtheuvel komt, met ingang van 1 januari 2018, deze taak nu bij de plaatselijke diaconie te liggen. Een van de redenen hiervoor is dat zorg door de overheid steeds vaker plaatselijk geregeld wordt en allereerst de plaatselijke diaconie de taak heeft om gemeenteleden ondersteuning te bieden. Een uitgebreid verslag is te vinden op de website.

 
 

Orkaan Irma – Sint Maarten 

Woensdag 6 september raasde orkaan Irma met ongekende kracht over Sint-Maarten. De orkaan ('categorie 5') is een van de sterkste ooit en heeft grote schade veroorzaakt; tientallen huizen en gebouwen zijn verwoest. Diakenen en ook gemeenteleden stelden de vraag of de generale diaconale commissie voornemens is om een extra noodhulpactie op te zetten. Inmiddels komt hulp breed op gang en zijn allerlei organisaties samen met de inzet van de Nederlandse overheid actief in het rampgebied. Op dit moment lijkt er voldoende hulpverlening beschikbaar te zijn gezien de omvang van de ramp. De generale diaconale commissie heeft geen contacten met hulpverleningsorganisatie die in het Caraïbisch gebied werkzaam zijn.  Vooralsnog zijn er daarom geen plannen om een hulpactie voor Sint-Maarten te organiseren. Uiteraard staat het u vrij om als diaconie zelf te collecteren voor dit doel en het te besteden via een organisatie naar keuze. In onze gedachten en gebeden zijn wij bij de slachtoffers van de rampen in het Caraïbisch gebied, Mexico, Sint-Maarten, Sierra Leone en Azië. Met het gebed: ‘Heere, ontferm U over een wereld in nood’. 

 
 

Noodhulp Oost-Azië

Op D.V. zondag 8 oktober heeft de diaconale collecte als bestemming hulp voor slachtoffers van overstromingen in Oost-Azië. Onderstaande tekst kunt u gebruiken voor een afkondiging of voor een bericht in uw kerkblad. 

In totaal zijn 40 miljoen mensen geraakt door de overstromingen in Nepal, Bangladesh en India. Er zij meer dan 1200 slachtoffers en is er grote schade aan huizen, infrastructuur en oogst. Veel huishoudens zitten zonder een goede behuizing en moeten de oogst weer vanaf nul opbouwen. Dat eerste is een nijpende situatie maar dat laatste ook, temeer omdat de oogst voedsel én inkomen oplevert voor die huishoudens die daarvan moeten leven. Er worden noodhulppakketen uitgedeeld in Bangladesh en Nepal in samenwerking met lokale kerken. De komende maanden zal er ook gewerkt worden aan wederopbouw. We vragen om uw gebed voor de slachtoffers van de noodhulp in Oost-Azië.

 
 

Terugblik noodhulp Oeganda El Niño

Vorig jaar was er in Oeganda en omliggende landen grote voedselnood door het natuurfenomeen El Niño. El Niño zorgde voor extreme droogte en overstromingen. Hierdoor mislukten de oogsten en raakte het water op. Steeds meer huishoudens konden slechts 1 maaltijd per dag nemen of zelfs minder. Ook dreigde er een watertekort. Met opbrengsten uit giften en collecten die de generale diaconale commissie ontvangen heeft is er  voedselhulp verstrekt aan veel gezinnen in Noord-Oeganda. 527 gezinnen (ruim 3100 personen) zijn voorzien van voedselpakketten (bonen, mais, olie), 4 soorten zaden en gereedschap en training.  Daarnaast hebben 100 kerkleden ook voedsel en zaden ontvangen.  Een uitgebreide terugblik is vinden op onze website.

 
 

Gastopvang – meer gastgezinnen gezocht! 

Begin dit jaar ging een samenwerkingsverband tussen de generale diaconale commissie en De Vluchtheuvel voor gastopvang van start. Een verslag van de eerste ervaringen is hier te lezen. Inmiddels hebben zo’n 26 enthousiaste gastgezinnen die graag wat willen betekenen voor een kind of jongere uit hun omgeving zich aangemeld. De gastgezinnen zijn afkomstig uit diverse streken van het land. Met name in De Randstad/Zeeland/Gelderland/Overijssel zijn er nog (te) weinig gastgezinnen. Om aan de vraag naar gastopvang te kunnen voldoen, zijn we daarom op zoek naar gezinnen die hun huis en hart open willen stellen voor kinderen en jongeren die een ‘time-out’ nodig hebben. Gestreefd wordt om in iedere plaatselijke gemeente een of meerdere gastgezinnen te hebben. Een kerkbodebericht wat u kunt gebruiken om gastopvang onder de aandacht te brengen is hier te downloaden.  

 
 

Hoe betrek je jongeren bij diaconaat? 

Hoe betrek je jongeren bij diaconale activiteiten in of buiten de gemeente? En hoe leg je aan hun uit wat de Bijbel zegt over onderlinge zorg? Een mogelijkheid is om als diaken tijdens een JV-avond wat te vertellen over het werk van een diaconie. Voor jongeren is het vaak een ‘eyeopener’ om te horen wat een diaconie doet. Veel diaconale organisaties hebben ook voorlichters die iets kunnen vertellen over wat de Bijbel zegt over diaconaat. Of steek concreet samen met jongeren de handen uit de mouwen, bijvoorbeeld bij activiteiten in de gemeente. Via een organisatie als stichting Present zijn ook genoeg klussen te organiseren.  

 
 

Leestip – Van hart tot hart (J.H. Mauritz en ds. L. Terlouw)

In de gemeente zijn tal van pastorale situaties. Huisbezoeken, ziekenbezoeken, gesprekken met jongeren en mensen met geestelijke vragen en levensvragen. De predikant, ouderling of pastoraal werker probeert tijd te reserveren voor een gesprek. Een goed gesprek is een dienst aan de medemens, legt verbinding met het Woord, en begint met luisteren. De woorden die volgen, mogen woorden zijn van troost, onderwijs of bemoediging. Mensen ervaren in kwetsbare situaties het pastorale gesprek als liefdevolle zorg. In het boek ‘Van hart tot hart’ (beschikbaar via Den Hertog) wordt ingegaan op dit onderwerp. 

 

 

Ter overdenking 

‘Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’  


(1 Johannes 1: 6-7) 

 

 

Agenda

Zondag 8 oktober

collecte noodhulp en rampenfonds


Zondag 3 december

collecte psychosociale hulpverlening 

 

Voor alle data geldt: Deo Volente

 

 

 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHK. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden