direct naar de website  
 

De rijkdom van het geheim van Pinksteren

‘(…) uitstorten, dat is alles en ineens. De Geest gaat nu in volle en rijke bediening in het hart van Gods Kerk wonen. Het is nu niet meer druppelsgewijs, maar vol en heerlijk. Hij vervult het hart met de liefde Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Een eeuwige vrede woont in de ziel en een eeuwige vreugde in God door Christus. De inwonende Geest maakt de Vader en de Zoon heerlijk. De grote werken Gods komen in ’n stralend licht te staan. De werken van Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Ja, dan is de ruimte van het eigen hart ook te klein. Er moet gesproken worden van de grote daden Gods. Er wordt wat gehoord en gezien in ons leven. Pinksteren is inderdaad ook een zendingsfeest. En de apostelen maakten voor die zending geen grote reis, ze begonnen zo maar waar ze waren de grote werken Gods te verkondigen!'

Uit: Gereformeerd Weekblad, 27 mei 1977

 

juni 2017

Verjaardagen

8-06

Willem Meuleman

29-07

Rick Meuleman

24-08

Margriet Ju

Agenda

20-08

Zomerzendingscollecte

16-09

Landelijke zendingsdag

Bekijk website ZHHK

     
 
 
 
   

Opbrengst actie 'Schatten voor Malawi'

De Zondagsscholenbond haalt €23.881,20 op voor kinderbijbels in Malawi! In september 2016 startte de actie ‘Schatten voor Malawi’, waarmee de Hervormde zondagscholen in het hele land zich inzetten voor de verspreiding van kinderbijbels in de RPC in Malawi. In samenwerking met de Bond van Hervormde Zondagsscholen werd materiaal ontwikkeld en verspreid ter ondersteuning van de actie.

lees meer op onze website

 
 
 
 
   

‘Door liefde gedreven'

De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. zaterdag 16 september in Expo Hoevelaken georganiseerd. Het thema is ‘Door liefde gedreven’. Sprekers zijn ds. R.J. Oomen, voormalig zendingspredikant in Malawi, Annelies Sabajo-Groothuis, kinderwerkster in Suriname, ds. W.M. Mulder en ds. N.P.J. Kleiberg. Dagvoorzitter is ds. J.C. den Ouden. Er is een kinderprogramma (4-8 en 9-12 jaar), jongerenprogramma (-16), een info- en verkoopmarkt en er is kinderoppas.

lees meer op onze website

 
 
 
 
   

Verlof

Verlof is een periode van bezoeken, voorlichting en gesprekken. Een periode om terug te blikken, maar ook om vooruit te zien. Tijdens de afgelopen verlofperiode heb ik door Nederland gereisd om in verschillende gemeenten voorlichting te geven. Het is bemoedigend om te merken dat er belangstelling is, dat ook kinderen geïnteresseerd zijn. Het is bemoedigend om te merken dat mensen van harte meeleven, dat er allerlei acties worden gehouden en collectes worden opgehaald voor het werk in Suriname. 

lees meer op onze website

 
 
 
 
   

'Aan het eind van de voorraad nog een stuk jaar over...'

Hoe vaak kopen wij eten in om over tien, elf maanden te gebruiken? Er zijn wel voedingswaren in de supermarkt te koop die zo lang houdbaar zijn. En ook aardappelen kan je, mits goed bewaard, wel een tijd houden. Maar we denken er niet vaak aan om alvast voorraad te kopen, zodat we ook over elf maanden nog te eten hebben. We vinden het zo vanzelfsprekend dat we elke week weer boodschappen kunnen doen. En soms tussendoor nog even wat verse spullen halen: groente, fruit, vlees, vis. Het is een groot voorrecht als we elke dag (genoeg) te eten en te drinken hebben. En het is een zegen als we de Heere onze dank mogen brengen. 

lees meer op onze website

 
 

 

 
 

Zomer-zendingscollecte

Lake Malawi is het grootste meer in Malawi en één van de grootste meren ter wereld. Er wordt wel gezegd dat geen enkel ander meer op aarde zo vol leven is als Lake Malawi. Vele vissers kunnen hun beroep uitoefenen op dit meer.

    

lees meer op onze website

 

Quote

God had slechts een Zoon, en Hij was een zendeling.

 

David Livingstone (1813-1873)

 

Dankt u mee voor:

Het feit dat Erik Ju een positieve ingang heeft bij de RPC.
Bidt u mee voor:

De jongeren die wekelijks de clubs bezoeken bij Annelies Sabajo. Dat hun harten geopend zullen zijn voor het Evangelie.

lees meer gebedspunten 

 
 

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden