Meer over Toerusting

Cursusdag voor ambtsdragers

Als u onlangs bevestigd bent tot ambtsdrager, komt er veel op u af. Speciaal voor beginnende ambtsdragers wordt een cursusdag georganiseerd, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit drie onderdelen van de cursus:

a) Kerkorde (ds. J.L. Schreuders)
Informatie over kerkordelijke regels rond het ambt, de structuur van de kerk en de specifieke taken en verantwoordelijkheden van de ambten op plaatselijk niveau. Tevens informatie over het ambtelijke werk op regionaal en landelijk niveau.

b) Conflicthantering (B. Noteboom)
Informatie over typen van conflicten, manieren van omgaan met een conflict, persoonlijke stijl, mediation, informatie over communicatiestijlen, omgaan met feedback, effectief communiceren en (luister)vaardigheden.

c) Pastoraat (dr. P.C. Hoek)
Er wordt nagedacht over een pastorale gezindheid, het leggen en onderhouden van contact en de plaats van de Bijbel en het gebed.

d) Hoe dien ik de gemeente als diaken? (ds. J. Joppe, diak. J.J. Verloop)
Een algemene introductie op het diaconaat en de taken van een diaken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. diaconaat in de Bijbel, diaconaat in de kerkorde, inzamelen en uitdelen, signaleren van hulpvragen en het geven van hulp, taken en verantwoordelijkheden, diaconaat in de eigen gemeente en samenwerking met andere instellingen

e) Heil of hulp, waarover spreken wij met jongeren? (dhr. A. den Hartog - 10 maart, Steven Middelkoop - 17 maart)
Jongeren stellen in toenemende mate de vraag: ‘Bestaat God eigenlijk wel?’ in plaats van de persoonlijke vraag: ‘Hoe word ik met God verzoend?’ Veel jongeren staan in hun beleving niet als zondaar voor God, maar als waarnemer in een (wellicht) Godloze werkelijkheid. De Heilige Geest opent de ogen voor eigen schuld, voor Christus verzoening, voor het Woord. Vanuit die houding dienen we met jongeren in gesprek te gaan. Met (h)erkenning voor hun vragen, maar niet zonder duidelijk te zijn. Hoe dan? Daarover meer in dit onderdeel van de cursus.

Plaats en data
De cursusdag is van 09.00 – 15.00 uur op de volgende data:
D.V. zaterdag 10 maart a.s., kerkgebouw HHG te Putten
D.V. zaterdag 17 maart a.s., kerkgebouw HHG te Ouderkerk a.d. IJssel

Aanmelden
Meld u hier aan. De cursus wordt u gratis aangeboden. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit