Dagelijks Woord

Meer over Toerusting

Cursusdag voor ambtsdragers

UPDATE Deze activiteit is afgelast vanwege de maatregelen die zijn getroffen door de Rijksoverheid op 12 maart jl. Klik hier voor meer informatie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de ochtend van D.V. zaterdag 28 maart 2020 wordt de jaarlijkse toerustingsdag voor ambtsdragers in het kerkgebouw van de HHG te Lunteren gehouden.  

Op de toerustingsdag zal ds. D. Heemskerk een meditatie houden over ‘Bijbelse bevinding’. Ds. P.C. Hoek zal spreken over ‘Prediking als bediening der verzoening’. Na de lezingen is er opnieuw gelegenheid om workshops te volgen. Het is de bedoeling dat alle deelnemers een workshop volgen naar aanleiding van de gehouden lezingen. Deze workshops worden geleid door ds. IJ.R. Bijl, ds. D. Heemskerk, ds. P.C. Hoek, oud. W. de Kloe en ds. J.L. Schreuders.  

Verder kan uit één van de volgende workshops een keuze gemaakt worden: 

- geestelijke depressiviteit door oud. W.K. Petersen
- pastoraat rondom stervensbegeleiding door ds. H. Zweistra 
- huwelijksproblematiek door Paradijsbloem Huwelijkstoerusting
- gesprekstechnieken door H. Schaafsma
- diaconaat door diak. J.J. Verloop  

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit