Dagelijks Woord

Zicht op de kerk verschenen!

11 februari 2020

Thema: Rust 

In de nieuwe uitgave van het Ledeninformatieblad Zicht op de kerk staat het thema: 'Rust' centraal. 2020 is al weer enkele weken oud. Hoe gaat het? Is jouw leven er rustiger op geworden? Waarschijnlijk niet. Het lijkt wel alsof het steeds drukker wordt. Niet sinds de komst van de smartphone, niet sinds Instagram intrede deed, niet als gevolg van een hoge studiedruk, of noem maar op, nee, sinds de zondeval zijn we de echte rust kwijt. 

Naast bezinning rondom het genoemde thema, leest u in deze uitgave over de gemeente in Dimona, wordt u uitgenodigd voor de toogdag van de Mannenbond en maakt u kennis met de nieuwe voorzitter van de commissie jeugdwerk. 

Veel leesgenoegen toegewenst!

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit