Zicht op de kerk verschenen!

06 december 2019

Thema: 'Aandacht voor het kwetsbare...'

In de nieuwe uitgave van het Ledeninformatieblad Zicht op de kerk staat het thema: 'Aandacht voor het kwetsbare...' centraal. 'We komen het kwetsbare namelijk ook in de gemeente op allerlei manieren en in allerlei gestalten tegen, zowel onder oud als jong. Het gaat om mensen die minder weerbaar zijn, beschadigd zijn of zelfs slachtoffer zijn. Die aandacht zal vanuit diverse invalshoeken nodig en geboden zijn, zowel pastoraal, diaconaat als geestelijk.'

Naast bezinning rondom het genoemde thema, vindt u in deze uitgave verslagen van de Bondsdag (Vrouwenbond) en de Zendingsdag, uitnodigingen voor de landelijke evangelisatiedag en de toerustingsdag voor ambtsdragers en een interview met ds. D.H.J. Folkers. Op de jongerenpagina's wordt aandacht besteed aan het thema: 'Verlossing'. 

Veel leesgenoegen toegewenst!

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit