Zicht op de kerk verschenen!

22 februari 2018

Zicht op de kerk verschenen! | Na de zondag

... is het thema dat centraal staat in de nieuwe uitgave van Zicht op de kerk. Ds. R.W. Mulder schrijft over het doorgeven van het ontvangen Woord n.a.v. Johannes 4. Voor de Samaritaanse vrouw is zwijgen ondenkbaar geworden. Het is de roeping van elke christen om het woord niet alleen voor zichzelf te bewaren, maar ook door te geven aan anderen en wel in het bijzonder aan mensen die er amper of niets van weten. Voorafgaand aan en op de zondag mag het tot gebed brengen: Heere, giet mij geestelijk ‘vol’ met Christus, opdat ik de dagen erna van Hem niet zal kunnen zwijgen ten opzichte van al mijn naasten?

Ook in deze uitgave participeren de diverse commissies, Mannen- en Vrouwenbond. Veel leesplezier toegewenst!  

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit