Dagelijks Woord

Zicht op de kerk verschenen

01 december 2020

Genderneutralititeit

De nieuwste uitgave van het ledeninformatieblad heeft als thema: 'Genderneutralititeit'. Hoe we met ons lichaam, onze seksualiteit en onze geslachtelijkheid omgaan is niet om het even. Dat heeft te maken met de 'Eigenaar' en 'Ontwerper' van ons lichaam. Dat is de scheppende God. Hij heeft ons gemaakt. Dat moet ons voorzichtig laten zijn in hoe we met onszelf omgaan. 

Naast bezinning rondom het genoemde thema leest u meer over diaconaal gasthuis De Oase en geeft de Vrouwenbond u een terugblik op de bondsdag 2020. Op de pagina's van de commissie Israël wordt uw visie op de Hersteld Hervormde Israëlvisie gevraagd. 

Veel leesgenoegen toegewenst!

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit