Zicht op de kerk verschenen!

17 september 2018

Herdenken

... is het thema van de nieuwste editie van Zicht op de kerk. Dit thema staat in het kader van het feit dat de Nationale Synode van Dordrecht 400 jaar geleden plaats vond. Diverse commissies en de mannen- en vrouwenbond hebben een bijdrage geleverd aan deze uitgave. 'De Dordtse Leerregels willen ons leren om de diepten van het kwaad van de zonde, én de rijkdom van Gods genade in de Heere Jezus Christus door zijn Geest te ontdekken. Juist tegenover allerlei hedendaagse opvattingen over het christelijk geloof die slechts de oppervlakte hiervan peilen, en de diepste kernen van zonde en genade ongenoemd en onderbelicht laten.' Veel leesgenoegen toegewenst. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit