Dagelijks Woord

Zicht op de kerk verschenen!

06 mei 2020

Thema: Duurzaamheid

In de nieuwe uitgave van het ledeninformatieblad staat het thema: 'Duurzaamheid' centraal. Werkelijk belijden dat de aarde van de Heere is, houdt ook in dat je de weg gaat die de Heere wijst. Je beseft dat je geroepen bent een goede rentmeester te zijn. Gods kinderen weten dat zij de aarde hebben te bouwen en te bewaren voor hun Schepper. Zij doen dat uit liefde tot Hem en in afhankelijkheid van Hem. 

Naast bezinning rondom het genoemde thema, leest u in deze uitgave over noodhulp op Sulawesi en gesprekken op de landelijke Evangelisatiedag. Op de jongerenpagina's van de HHJO wordt het nieuwe doel voor de landelijke actie bekendgemaakt. 

Veel leesgenoegen toegewenst!

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit