Zicht op de kerk verschenen!

14 mei 2018

Thema: heil en hulp

Dat is het thema van de nieuwste editie van Zicht op de kerk. Ook deze uitgave bevat weer veel informatie en artikelen rondom het genoemde thema. In de meditatie, maar ook in de bijdragen van de commissies Israël, evangelisatie en jeugdwerk. ‘Wanneer je met mensen spreekt over ‘heil’, kan praktische hulp niet achterwege blijven. Ons spreken moet in overeenstemming zijn met ons doen. Wie werkelijk het heil van mensen op het oog heeft, zal ook gericht zijn op het helende werk in het leven van mensen’. Veel leesgenoegen toegewenst!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit