Zendingsbijeenkomst

D.V. zaterdag 15 december 2018 wordt een informatiebijeenkomst belegd met als thema: “Roeping, een noodzaak!?”

Er zullen twee lezingen worden gehouden:
- “Ben ik geroepen?” door ds. B.D. Bouman - Een pastorale lezing over het nut en noodzaak van een roeping om te werken in Gods Koninkrijk!”
- “De rol van de roeping in de realiteit van het zendingswerk” door drs. G. Nieuwenhuis Deze lezing zal een beeld schetsen van het dagelijks leven van een zendingswerker waarin, naast mooie momenten, ook de moeilijke kant van het werk aan de orde gesteld zal worden.
- De bijeenkomst zal worden geleid door ds. W.M. Mulder.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die  betrokken en/of geïnteresseerd is in het zendingswerk.

Van harte uitgenodigd op D.V. zaterdag 15 december 2018, in de zaal van het kerkelijk bureau, Vendelier 51-D, Veenendaal. De dag start om 9.30 uur en na de lunch (die is inbegrepen) wordt de dag om 13.30 uur afgesloten.

In verband met de lunch stellen we het op prijs dat u zich aanmeldt of door te bellen met bureau zending: 0318-505541.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit