Verslag visitatiereis Malawi (GDC)

Drie leden van de generale diaconale commissie (GDC): ds. J. Joppe, diaken E.T. Draaijer en diaken H. Smits zijn van zaterdag 23 t/m vrijdag 29 maart in Malawi. 

Het is de bedoeling dat in dit arme land enkele locaties worden bezocht waar voedseluitdelingen hebben plaatsgevonden en waar landbouwprojecten zijn opgestart die door de GDC met collecteopbrengsten vanuit de gemeenten worden bekostigd. Vanwege de overvloedige regenval en de grote overstromingen in het zuiden, willen de GDC-leden ook daar kijken wat ze kunnen betekenen.

Op zaterdagmiddag zijn we door de zendingswerkers in Malawi: ds. en mw. Van der Bas en Erik en Margriet Ju op de luchthaven van Blantyre opgehaald en gebracht naar ons verblijf in Blantyre. Zondagmorgen hebben we een dienst in Thyolo bezocht waar ds. Kuntaja voorging. Ds. Van der Bas hield eerst een leerdienst over de Shorter Catechism. Van de kerk waar we die zondag waren, was door de overvloedige regenval de achterkant ingestort.

Maandag was een dag vol gesprekken. Allereerst met de Synod Council, het moderamen van de synode van de RPC. We bespraken met hen de doelstellingen en het programma van de visitatie. De Synod Council heeft ook een aantal punten om ons deze week over te buigen. Na een heerlijke maaltijd in het FP-house van de Synod Council, hebben we een gesprek met Wim Akster en Charles Paudedi van Timotheos Foundation. Uit dit gesprek blijkt dat een goede afstemming tussen Timotheos en de RPC over de voedseluitdelingen - waar en aan wie - heel belangrijk is. Momenteel helpt Erik Ju de RPC bij voedseluitdelingen die door de GDC worden bekostigd. Vervolgens hebben we een gesprek met Clifford van Stephanos Foundation gehad.

Dinsdag hebben we allereerst een veldbezoek aan Phalombe gebracht. Hier is een kamp met 412 gezinnen die uit 12 dorpen uit de omgeving van Phalombe gevlucht zijn vanwege het water. Van sommigen is hun huis beschadigd of helemaal ingestort. Ze slapen daar in een school. Na wat toespraken, o.a. van leden van de RPC en de GDC, werden er 85 zakken mais van de vrachtwagen gehaald om verdeeld te worden onder de gezinnen van het kamp. Er werd nadrukkelijk gevraagd of wij in Nederland voor hen willen bidden. Daarna bezochten we een kamp in Phaloni, bij de rivier Phalombe. Hier spraken we de mensen opnieuw toe en wezen hen op het Brood des Levens. Vervolgens werden de resterende zakken mais van de vrachtwagen gehaald om uit te delen aan de ruim 500 mensen die gevlucht zijn vanwege de overstromingen in dat gebied. Daarna hebben we verschillende ingestorte en beschadigde woningen in het rampgebied bekeken. Heel aangrijpend! Een oude vrouw wilde niet naar het kamp, maar in haar woning met ingestorte muur blijven!

Een groepsfoto bij de ingestorte muur van de kerk in Thyolo.

In gesprek met het synodebestuur van de RPC.

De visitatoren met het synodebestuur.

Vervolg
Op woensdag gingen we eerst naar de noordelijk gelegen plaats Ntaja. Daar bezochten we enkele maisvelden van het project dat door Art of Charity begeleid en door de GDC bekostigd wordt. Op het ene veld stond de mais er beter bij dan op het andere. Met de betrokkenen hebben we gesproken over wat de oorzaak hiervan kan zijn. Vervolgens zijn we naar Namikango gereden om te kijken hoe de sweet potatoes erbij staan. De stekken hiervan zijn door de GDC betaald. Deze zoete aardappelen staan er goed bij! Ook met de mensen van dit dorpje hebben we gesproken. Tijdens beide ontmoetingen mocht Gods Woord open gaan.

In Phalombe luisteren de vele mensen eerst naar wat toespraken.

Diaken Smits en diaken Draaijer houden toezicht als de mais van de vrachtwagen wordt gehaald.

Onderweg naar het tweede kamp zagen we hoe hoog het water heeft gestaan.

Door het vele water is de muur van deze woning ingestort.

Ook van deze woning is de muur ingestort.

Dit huis is ook door de overstromingen onbewoonbaar geworden.

Vervolg 
Donderdag bezochten we twee plaatsen waar voedseluitdelingen hebben plaats gevonden. Al vroeg vertrokken we naar het zuidwesten van Malawi om in Chikwawa leden van de RPC te spreken die van de GDC in januari en maart voedsel hebben gekregen. Deze voedseluitdelingen werden voor ons uitgevoerd door Timotheos Foundation. Daarom was Paundedi van Timotheos bij ons eerste bezoek aanwezig. Bij aankomst zaten de mensen onder wat bomen op ons te wachten. Na de opening met gebed, Schriftlezing en meditatie, hebben we als GDC aan de mensen gevraagd om iets over hun persoonlijke noodsituatie te vertellen. Met name de slachtoffers van de watervloed, voor wie de tweede voedseluitdeling vooral bestemd was. Sommigen vertelden hun verhaal, waren dankbaar voor de hulp, maar gaven aan dat er meer hulp nodig is. Vervolgens wilden we met een boot het door de watersnood getroffen Mkanga bereiken. Omdat de tocht naar dat eiland te lang duurde, zijn we naar Nsanje gereden. Daar verblijven ook slachtoffers van de watervloed. Zij vertelden aangrijpende verhalen over hoe in de nacht het water kwam en hun huis verwoestte of beschadigde. Een vrouw liet ons haar huis zien waarvan een muur is ingestort. Dankbaar is men voor de hulp van de GDC en van God, maar ze vragen om meer hulp

Denkt u aan hen in de gebeden en collecte (op 7 april)?

Vrijdagmorgen hebben we nog een bespreking met de Synod Council over onze bevindingen. Daarna hopen we vrijdagmiddag terug te vliegen om zo God het wil  zaterdagmorgen in Nederland aan te komen.

We mogen terugzien op goede ontmoetingen en hebben gezien hoe het collectegeld voor Malawi op een verantwoorde wijze wordt besteed aan mensen in nood.

Er worden door ons allerlei vragen over de mais gesteld. 

In de kerk vragen we naar de ervaringen met Sweet Potatoes en hoe ze op andere manieren aan voedsel komen.

In Chikwaka vertellen de mensen over hun ervaringen met de voedseluitdelingen en de watervloed.

We luisteren naar aangrijpende verhalen.

Ook beijken we een veld met Sweet Potatoes. De GDC heeft hiervoor de stekken betaald.

Als ondergelopen akker wat zijn opgedroogd, gaan men weer aan het werk!

Op woensdag bezochten we in het noorden van malawi enkele maisvelden van een landbouwproject dat door Art of Charity voor de GDC wordt uitgevoerd.

Donderdag bezoeken we het zuiden van Malawi. We passeren onderweg een prachtig berglandschap.

Onderweg zien we dat er op veel plaatsen overstromingen zijn geweest.

De rivier de Shire is enkele weken geleden buiten haar oevers getreden.

De Sweet Potatoes staan er goed bij!

Ook in Nsanje bekijken we een ingestort huis.

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit