Dagelijks Woord

Verslag opening academisch jaar HHS

07 september 2020

Vrijdag 28 augustus jl. organiseerde de studentenraad de jaaropening in de Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst. Er was zowel een middag- als avondprogramma.

De middag was onder leiding van het trainingsbureau Up-a-Tree, in de ‘Leerkamer’, het verenigingsgebouw. Het is daarbij gebruikelijk dat de vrouwen van de studenten ook meekomen naar deze middag en samen bezinnen op de voorbereiding op het ambt. Het thema was ‘Zie de Mens’ en werd besproken door beeldend kunstenaar Paul van Dongen. Hij houdt zich voor een groot deel bezig met het vertolken van Bijbelse geschiedenissen, maar ook het weergeven van mensen in al hun emoties. Zowel vreugde als pijn. De boodschap van het thema was dat je door het zien van de Mens, zicht krijgt op mensen.

Het middagprogramma werd besloten met een maaltijd verzorgd door de koster van Staphorst, waarna de openingsbijeenkomst werd gehouden in de grote dorpskerk. Dr. R. van Kooten verzorgde de meditatie met als thema ‘Geheiligd vakmanschap’ aan de hand van de gelijkenissen uit Lukas 15. Dr. R. Bisschop sprak vervolgens over ‘Getuigen in de huidige tijdgeest’. Als christen staan we in een wereld die zich kenmerkt door vele crises. Toch kan hij blijmoedig zijn verantwoording nemen in de samenleving. Met twee benen op de grond, maar met het hart naar boven (van Lodenstein).

Na de lezingen was er een moment waarin de nieuwe eerstejaarsstudenten zich voorstelden. Het was goed om in deze vreemde tijd samen te komen, te bidden om de onmisbare zegen van de Heere en Zijn Woord te horen. Na afloop werd door de organist Psalm 20:1 gespeeld:
Dat op uw klacht de hemel scheure!
Dat Zich de HEER’ ontdekk’!
De God van vader Jakob beure
U in een hoog vertrek!
Hij doe in gunstrijk welbehagen,
Uit Sions tempelzalen,
Om u te helpen en te schragen,
Zijn zegen nederdalen!

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit