Veel gestelde vragen met betrekking tot de ambtsdragerverkiezingen

07 november 2019

In het najaar van elk oneven jaar vinden in alle gemeenten van de kerk ambtsdragerverkiezingen plaats. 

Het verkiezen van ambtsdragers is allereerst een geestelijke zaak. Dat vraagt om een voortdurend gebed in de gemeente. Een gebed om mannen die geleid worden door Gods Woord en de Heilige Geest en een gebed om mannen die geschikt zijn om te dienen in de gemeente en de kerk. Deze geestelijke zaak vraagt echter ook om orde en recht.
De manier van verkiezen van ambtsdragers is daarom zorgvuldig vastgelegd in de kerkorde. De kerkorde is voor de meesten van ons geen dagelijkse kost. Gelukkig proberen kerkenraden wel naar de orde van de kerk te handelen, zoals we merken uit de vele vragen die gesteld worden. Uit deze vragen hebben we een uitgebreide lijst van veel voorkomende vragen en antwoorden samengesteld. Het gaat dan om vragen over:

  • De samenstelling van de kerkenraad
  • Zittingstermijnen en rooster van aftreden
  • Wie stemgerechtigd zijn
  • De drie verschillende vormen van verkiezen
  • Hoe en wanneer verkiezingslijsten of dubbeltallen moeten worden opgesteld
  • De verkiezingsprocedure
  • De stemmingsvergadering
  • De mogelijkheden van het indienen van een bezwaar

De vragen en antwoorden zijn te vinden onder het kopje ‘(Veel gestelde) vragen’ onder kerkorde.
Voor de amtsdragerverkiezingen zijn twee ordinanties van de kerkorde van belang. Dat is ordinantie 1 voor de ambtelijke vergaderingen en ordinantie 3 voor de verkiezing van ambtsdragers. Bij de beantwoording van de vragen is zoveel mogelijk een verwijzing naar de betreffende ordinantie opgenomen, zodat u daarvan kennis kunt nemen.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit