Dagelijks Woord

Vacature

01 oktober 2021

Wij kijken uit naar een communicatietalent met een missie!

Het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk is op zoek naar een communicatiemedewerker / relatiebeheerder (1 fte). De aandachtsgebieden zijn jeugdwerk en zending.

Functie-eisen

 • Relationeel ingesteld
 • Visie op (online) communicatie
 • Vlotte schriftelijke en mondelinge communicatie
 • Goede contactuele vaardigheden, vaardig in het geven van presentaties, planmatig en representatief.
 • Intrinsieke betrokkenheid op de uitbreiding van Gods koninkrijk
 • (Doop)lid van Hersteld Hervormde Kerk en verbonden met de breedte daarvan
 • Flexibele inzet (beschikbaar op avonden en bereid op onregelmatige tijden te werken)

Hoofdtaken
HHJO:

 • Communicatie en PR 
 • Ondersteuning plaatselijk jeugdwerk
 • Actief betrokken bij de organisatie van de verschillende activiteiten (bijv. jongerendagen, bijbelstudieconferenties, etc.)
 • Aansturing van en ondersteuning bij diverse projecten, zoals vastgesteld in het jaarplan.
 • Aansturen, motiveren en begeleiden van werkgroepen en vrijwilligers

Zending:

 • Communicatie en PR
 • Ondersteuning plaatselijke zendingscommissies
 • Actief betrokken bij de organisatie van de verschillende activiteiten (bijv. zendingsdag, avonden voor geïnteresseerden etc.)
 • Aansturen, motiveren en begeleiden van werkgroepen en vrijwilligers 
 • Het stimuleren en (laten) verzorgen van de fondswerving bij leden, gemeenten en sponsoren.
 • Het verzorgen van de communicatie en voorlichting van het zendingswerk in Nederland. 
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor kerkenraden, plaatselijke zendingscommissies en gemeenteleden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie of het opvragen van de taakomschrijving, kun je contact opnemen met Hans ten Klooster (directeur), tel. 0318-505541, email jvanbeek@hhk.nl 

Sollicitatieprocedure
Stuur uiterlijk D.V. maandag 25 oktober a.s. een sollicitatie met curriculum vitae en referenties naar jvanbeek@hhk.nl
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor D.V. dinsdag 26 oktober. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Op beide vacatures kan ook afzonderlijk worden gesolliciteerd. (HHJO betreft 0,5 fte, zending betreft 0,4 fte.)

 • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit